En vara har lagts i din kundkorg, du hittar kundkorgen överst på sidan.

Opuscula Romana

Opuscula Romana publicerades årligen från 1954 till 2007, som föregicks av Opuscula Archaeologica och utkom första gången 1935. Sedan 1996 publicerades Opuscula Romana årligen med undertiteln Annual of the Swedish Institute in Rome.
Opuscula Romana publicerade artiklar inom områdena klassisk arkeologi och antik historia samt latinsk filologi.

Från 2008 har Opuscula Romana och Opuscula Atheniensia ersatts av den gemensamma tidskriften Opuscula. Annual of the Swedish Institutes at Athens and Rome.

För alla volymer som publicerats före 2008, vänligen kontakta Astrom Editions på www.astromeditions.com